Zonder context geen bewijs

‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan.

Deze benadering heeft in de hand gewerkt dat het accent in de zorg is komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle. De onderliggende aanname is dat bewezen zorg ook altijd goede zorg is. In het advies Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg wordt deze aanname aan een kritisch onderzoek onderworpen: wat is dan het bewijs en hoe is het tot stand gekomen en is het bewijs ook houdbaar in verschillende situaties?

Cover Zonder context geen bewijs

Evidence-based benadering

De evidence-based benadering is al geruime tijd onderwerp van discussie en er zijn in de loop der jaren ook vele stappen gezet om de methoden van onderzoek te verfijnen en te differentiëren en de bewijsvoering te nuanceren. Met dit advies wil de Raad een stap verder gaan en de misvattingen en tekortkomingen in meer fundamentele zin aan de orde te stellen. Als de dagelijkse realiteit van zorg en welzijn vele gezichten kent is zoeken naar eenduidig bewijs een illusie en een onterechte simplificatie van wat goede zorg is.

Hiermee is niet gezegd dat de queeste naar bewijs achterwege gelaten moet worden, integendeel. Wat we nodig hebben is bewijs in meervoud en dat lukt alleen als wetenschappers en zorgprofessionals de handen ineen slaan. Voor professionals betekent dit het omarmen van de onzekerheid in de bewijsvoering en het centraal stellen van de context van hun patiënten. Voor wetenschappers betekent dit de erkenning dat wetenschappelijk bewijs altijd onaf is en steeds onderwerp moet blijven van nieuwe inzichten en ervaringen.

Experimentele benadering

Voor zorgverzekeraars, overheid en toezichthouders betekent dit dat de kaders die zij stellen ruimte bieden aan een experimentele benadering van de zorgpraktijk, en dat zij zorgprofessionals en zorgorganisaties stimuleren om hiervan te leren en te verbeteren in de context waar de zorg wordt geleverd.

Verbinden

Met dit advies wordt een ander perspectief geschetst, een perspectief dat de context als vertrekpunt kiest en het verabsoluteren van bewijs afwijst. De Raad hoopt op een vruchtbare discussie over de kracht van verschillende genres van goede zorg en de noodzaak om daar verschillende soorten van kennisbronnen aan te verbinden.

Projectgroep

Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer, raadslid

Dr. L.H.J. (Liesbeth) Noordegraaf-Eelens, raadslid

L. (Leo) Ottes, arts niet praktiserend, senior adviseur

Interview twee jaar na publicatie van het advies 'Zonder context geen bewijs'

Het is inmiddels twee jaar na het verschijnen van het advies ‘Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice in de zorg’. Een advies waarmee de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) de context waarbinnen zorg wordt verleend, centraal wilde stellen in praktijk, beleid en financiering van de zorg.

Tom Maassen, hogeschooldocent Filosofie van zorgpraktijken bij de opleiding Verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool en lid van het lectoraat Change Management, vertelt hoe het advies zijn team heeft geholpen in het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs. Lees hier het interview.

In de media

Lees in één overzicht waar er in de media artikelen zijn gepubliceerd over het advies Zonder context geen bewijs

Bestellen publicatie

U kunt het advies 'Zonder context geen bewijs' bestellen via dit bestelformulier.