Jeugdhulp en het versterken van het gewone leven

Wat is er nodig om te voorkomen dat kinderen in jeugdhulp belanden voor problematiek die (mede) is ontstaan door groeiende kwetsbaarheid in de context waarin zij opgroeien? Hoe kunnen partners uit andere domeinen (niet-jeugdhulp) een rol spelen in het versterken van het gewone leven? In het behouden en versterken van stabiliteit in gezinnen/huishoudens waar ook kinderen opgroeien? En hoe kunnen sociale netwerken en informele structuren hier aan bijdragen?

Alleen een goed functionerend jeugdstelsel is niet genoeg

Het beroep op jeugdhulp is de afgelopen jaren fors gestegen. De uitvoering hapert en de kosten liggen ruim hoger dan de middelen die beschikbaar zijn. Door het Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en professionals wordt hard gewerkt aan betere kwaliteit en een beter beheersbaar stelsel binnen het jeugdstelsel zelf én door samen te werken met aanpalende zorg of ondersteuning. Maar om zoveel mogelijk kinderen gezond en veilig op te laten groeien, is alleen een goed functionerend jeugdstelsel niet genoeg.

Afbrokkelende stabiliteit

Kinderen die opgroeien in een context die kwetsbaar is, zijn oververtegenwoordigd in jeugdhulp. Zij doen een beroep op jeugdhulp voor problematiek die (mede) is ontstaan door kwetsbaarheden in de context waarin zij opgroeien. Op het gebied van inkomen, schulden, relaties, gezondheid, huisvesting of veiligheid. Soms worden kinderen geboren in omstandigheden die al vanaf de start kwetsbaar zijn, maar soms is er ook sprake van een stapsgewijze stapeling van kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld doordat het inkomen opeens níet meer genoeg is om alle (snel stijgende) kosten te dekken. Hierdoor kan een domino-effect ontstaan.

Hoe kunnen we voorkomen dat kinderen in jeugdhulp belanden nadat kwetsbaarheden stap voor stap zijn ontstaan? En hoe kunnen (uitvoerende) partners uit andere domeinen en sociale netwerken bijdragen aan het behouden en versterken van stabiliteit in gezinnen/huishoudens waar ook (jonge) kinderen opgroeien?

Planning

De Raad verwacht dit advies in 2023 uit te brengen.

Projectteam

Drs. P. (Pieter) Hilhorst
mr. A. (Ageeth) Ouwehand
Drs. I. (Ineke) Hoekstra
Ympkje Albeda