Drs. I. (Ineke) Hoekstra

Drs. I. (Ineke) Hoekstra

Functie
Senior adviseur
E-mailadres
i.hoekstra@raadrvs.nl

Ineke Hoekstra werkt sinds februari 2022 bij de RVS. In haar werk bij de RVS verbindt zij haar brede ervaring in het veld van zorg, welzijn, jeugd, preventieve gezondheid en participatie. Deze ervaring zet zij graag in ten behoeve van vraagstukken waarin gezondheid en de inrichting van de samenleving aan elkaar raken. Ineke werkt graag op het snijvlak van stelsel, beleid en de uitvoeringspraktijk van organisaties en professionals. Zij gelooft dat krachtige adviezen worden gevoed vanuit de praktijk. In haar rol als adviseur levert zij graag een bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd én de komende jaren: het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen en het doorontwikkelen van een stelsel dat daar maximaal én duurzaam aan bijdraagt.

Loopbaan

Ineke is cultureel antropoloog, studeerde af in Kenia en startte in 1997 als onderzoeker bij Vluchtelingenwerk. Daarna werkte zij als beleidsadviseur op het terrein van het vreemdelingenbeleid, inburgering en participatie bij het ministerie van Justitie. De afgelopen jaren werkte Ineke bij een strategisch adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Daar werkte zij in de breedte van het sociaal domein aan opgaven voor o.a. (samenwerkende) gemeenten, zorgorganisaties, beroeps- en brancheorganisaties en verschillende ministeries. Zij hield zich o.a. bezig met de professionalisering in de (jeugd)zorg, de inrichting en het functioneren van lokale teams, kwaliteitssturing, regionale samenwerking tussen gemeenten, jeugdbescherming en de inzet van jeugdhulp in strafrechtelijk kader. Vaak ging het om vraagstukken waarin stelsels elkaar raken en samenwerking tussen verschillende organisaties nodig is.

Ineke wordt gedreven door de verbinding tussen stelsels en praktijk, zeker als het gaat om de opgaven die er liggen op het vlak van (volks)gezondheid en welzijn. Vanuit haar werk bij de RVS draagt zij graag bij aan adviezen die, behalve op stelselniveau en in beleid, het verschil kunnen (helpen) maken in de praktijk van organisaties en professionals en het leven van kwetsbare mensen.

Publicaties

Ineke Hoekstra is actief binnen de thema's 'verschillen in de samenleving' en 'grenzen aan genezen en verbeteren'.