Kinderen uit de knel - Oog voor de belangen van kinderen op ouderdomeinen

Om kinderen gezond en veilig te kunnen laten opgroeien, moeten we meer en expliciet oog hebben voor de belangen van kinderen. In het advies 'Kinderen uit de knelstelt de Raad dat dit niet alleen een zaak is van professionals in het jeugddomein alleen.

Oog hebben voor belangen van kinderen in levensdomeinen van ouders én sterke sociale netwerken zijn cruciaal om problemen bij kinderen te voorkomen.

Waarom dit advies?

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over jeugd & gezin:

 • Jongeren en hun zorgen voor hun morgen
  Jongeren moeten een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid
  Bundel i.s.m. 14 adviesraden - mei 2022
 • Intensieve vrijwillige hulp
  Heldere grenzen aan drang in de jeugdhulp
  Advies - november 2019
 • Over bezorgd
  Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen
  Essay - juli 2018
 • Leeftijdsgrenzen
  Betere kansen voor kwetsbare jongeren
  Advies - juni 2018
 • Plezier in bewegen
  Sporten en bewegen hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.
  Advies i.s.m. de Sportraad en de Onderwijsraad - september 2018
 • Een gedurfde ambitie
  Veelzijdig samenwerken met kind en gezin
  Advies - mei 2016