Stervelingen - Beter samenleven met de dood

De Raad onderzoekt in dit inspiratieadvies of en hoe we beter kunnen samenleven met de dood waar dat nu problemen oplevert. Dat is zeker niet alleen een opdracht voor beleidsmakers. In dit advies stellen we de vraag hoe we elkaar als samenleving beter kunnen ondersteunen bij sterven en rouwen.

Stervelingen

Eerder publiceerden we de podcast 'Stervelingen', waarin we verschillende mensen aan het woord lieten die op een indringende manier met de dood te maken hebben. In het publieke debat wordt vaak abstract over de dood gesproken; in statistieken, als een fenomeen dat voorkomen dient te worden, of als oplossing voor lijden. Met de podcast en dit advies mengen we ons niet in deze abstracte benaderingen. We vertrekken vanuit het idee dat sterven en rouwen geleefde, belichaamde en concrete gebeurte­nissen voor mensen zijn.

Afbakening

De vraag die in dit advies centraal staat, is: Hoe kunnen we beter samenleven met de dood, waar dat nu niet goed (genoeg) gaat? Hiervoor onderzoekt de Raad hoe we ons beter kunnen uitdrukken over sterven en rouwen, hoe we sterven en rouwen beter kunnen doen, en hoe we dat beter kunnen regelen. Deze vraagstukken komen voort uit geraadpleegde literatuur, uit de ervaringen van mensen die naar voren zijn gebracht tijdens 2 online bijeenkomsten binnen dit traject, en uit interviews met mensen die ervaring hebben met het overlijden van anderen.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Projectteam

mr. A. (Ageeth) Ouwehand
J. Jeannette Pols
Dr.  L.A. (Laura) Hartman
M. (Myrthe) Lenselink MA
A. (Annik) Hellings
J. (Judith) Voogt
L.E. (Lotte) Welling MA