Stervelingen - Beter samenleven met de dood

De Raad onderzoekt in deze podcast en dit inspiratieadvies of en hoe we beter kunnen samenleven met de dood, daar waar dat nu problemen oplevert. Dat is zeker niet alleen een opdracht voor beleidsmakers. In dit advies stellen we de vraag hoe we elkaar als samenleving beter kunnen ondersteunen bij sterven en rouwen.

In het publieke debat wordt vaak abstract over de dood gesproken; in statistieken, als een fenomeen dat voorkomen dient te worden, of als oplossing voor lijden. Met dit advies mengen we ons niet in deze abstracte benaderingen. We vertrekken vanuit het idee dat sterven en rouwen geleefde, belichaamde en concrete gebeurte­nissen voor mensen zijn.

Andere adviezen van de RVS over palliatieve zorg & de dood:

Projectteam:

Jeanette Pols

Raadslid

Laura Hartman

Senior Adviseur

Annik Hellings

Adviseur

Judith Voogt

Adviseur

Lotte Welling

Adviseur