Stervelingen - Beter samenleven met de dood

De Raad onderzoekt in dit inspiratieadvies of en hoe we beter kunnen samenleven met de dood waar dat nu problemen oplevert. Dat is zeker niet alleen een opdracht voor beleidsmakers. In dit advies stellen we de vraag hoe we elkaar als samenleving beter kunnen ondersteunen bij sterven en rouwen.