Impressie jaarlijkse RVS conferentie 10 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 vond de jaarlijkse conferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) plaats met als thema nieuwe uitdagingen op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving.

Tijdens de conferentie zijn wij met alle deelnemers in gesprek gegaan over de vijf voorlopige thema’s van de nieuwe werkagenda van de RVS. Deze thema's zijn Verschillen in de samenleving, Vakmanschap en werkplezier in de zorg, Schurende stelsels, Grenzen aan genezen en verbeteren en Gezonde en sociale leefomgeving.

Een impressie van de inzichten die op 10 oktober jl. met ons gedeeld zijn, kunt u hier nalezen. Hierin vindt u ook een overzicht van de suggesties die ons al eerder via de brede digitale raadpleging Ranking the Topics en overige gesprekken en focusgroepen zijn meegegeven. Tevens kunt u diverse filmpjes van deze dag bekijken.

Hoe gaan we nu verder?

Wij gaan aan de slag met de opbrengst van de conferentie, de online raadpleging Ranking the Topics en alle input die we opgehaald hebben tijdens diverse bijeenkomsten, expertmeetings en focusgroepen. We werken dit uit tot een nieuwe werkagenda met de concrete onderwerpen die we al komend jaar gaan oppakken. Deze nieuwe werkagenda presenteren we in januari 2020. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Jet Bussemaker en Daan Dohmen jaarlijkse RVS conferentie 10 oktober 2019
Beeld: ©Wiebe Kiestra