Terugkoppeling nieuwe werkagenda Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

impressie van de jaarlijkse conferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) van 10 oktober jl. met als thema nieuwe uitdagingen op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving.

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) van 10 oktober jl. zijn wij met alle deelnemers in gesprek gegaan over de vijf voorlopige thema’s van de nieuwe werkagenda van de RVS. Een impressie van de inzichten die met ons gedeeld zijn tijdens deze dag, kunt u in dit document nalezen. Hierin vindt u ook een overzicht van de suggesties die ons al eerder via de brede digitale raadpleging Ranking the Topics en overige gesprekken en focusgroepen zijn meegegeven.