Nieuwe werkagenda RVS

Onze eerste werkagenda (2015-2019) loopt dit jaar af. Vier thema’s hebben de eerste raadsperiode centraal gestaan in de adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS): nadenken over de rol van de overheid in een veranderende verzorgingsstaat, op zoek naar nieuwe vormen van verantwoord sturen, het kritisch volgen van de belofte van wetenschap en technologie, en het inspelen op de uiteenlopende levenslopen van mensen, levenslang en levensbreed.

In 2019 werken wij aan een nieuwe agenda voor de komende jaren. Dat doen wij uiteraard niet alleen. De komende maanden voeren we vele gesprekken binnen en buiten de zorg en het sociaal domein. Met bestuurders, vertegenwoordigers en beleidsmakers, maar vooral ook met de mensen om wie het uiteindelijk draait: de zorg- en hulpverleners op de werkvloer en de mensen die zorg of hulp nodig hebben. Maar ook de mensen die zich zorgen maken of er wel voldoende oog is voor hun behoeften, en of de zorg of ondersteuning die zij misschien ooit nodig zullen hebben nog wel te bereiken en te betalen is. We laten ons ook graag inspireren door ideeën van buiten ‘ons’ domein, zoals de arbeidsmarkt, de ruimtelijke ordening en het onderwijs, door designers, planologen en wetenschappers. Daarbij onderzoeken we ook een passende bijdrage van de RVS als adviesraad aan deze nieuwe onderwerpen. Dat doen we mede op basis van de inzichten van de evaluatie die dit jaar wordt uitgevoerd.

Op de jaarlijkse conferentie van 10 oktober 2019 presenteren wij de eerste contouren van de nieuwe werkagenda. In het begin van het nieuwe jaar stellen we de definitieve werkagenda voor 2020 en verder vast.