Drs. A.T. (Antoinette) Reerink

Drs. A.T. (Antoinette) Reerink

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 11 79 73 93
E-mailadres
at.reerink@raadrvs.nl

Antoinette Reerink werkt als senior adviseur bij de RVS. Daarvoor was ze bij Leyden Academy on Vitality and Ageing werkzaam. Daar droeg zij met onderzoek en projectmanagement bij aan de ontwikkeling van een ‘narratief kwaliteitskader’ voor de langdurige zorg. Naast haar aanstelling bij Leyden Academy werkt(e) Antoinette ook aan actieonderzoek in de gehandicaptensector. In dat actieonderzoek gaat het om werken vanuit het zogenoemde ‘waardigheidsparadigma’, een relationele benadering van zorg.

Eerder was zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als senior onderzoeker en trekker van projecten in de langdurige zorg. Na haar studie geschiedenis in Frankrijk en Amsterdam volgde zij een postdoctorale opleiding voor de journalistiek. Die bracht haar als correspondent in Frankrijk en daarna als (parlementair) verslaggever in de zorgsector, bij NRC Handelsblad. In haar woonplaats Rotterdam is zij ook betrokken bij verschillende burgerinitiatieven (De Groene Connectie en Mooi Mooier Middelland).

Artikelen

  • Reerink, A.T., The, A-M. & Roelofsen, E. (2017). Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid. NTZ (1).
  • Roelofsen, E.E., & Reerink, A.T., Komen, R.A.,  Leussen, C.A., & The, B.A.M. (2016). Te veel van het goede? Op zoek naar de balans in de relatie tussen mensen met een beperking en professionals. NTZ (3).
  • Reerink, A., Koorddansen. Op zoek naar evenwicht in de zorg voor thuiswonende mensen met gevorderde dementie. Ben Sajet centrum (2016).
  • Reerink, A. (2012). De vrouw die niet meer wist dat ze dood wilde. NRC.
  • The, A-M., Reerink, A. (2013) ‘Patiënt centraal’ verhult belangenstrijd in zorg. Volkskrant (25 september).