Is dit wel verantwoord? - Hoe de zorg betekenisvol rekenschap kan afleggen in tijden van transitie

In de zorg werkt de huidige manier van verantwoorden al een tijd niet meer. Toch laat verbetering hiervan lang op zich wachten. In dit advies identificeert de Raad blijvende problemen bij de huidige verantwoordingspraktijk en adviseren wij voor een paradigmashift in verantwoorden.

Dit gevraagde advies is een vervolg op ons advies ‘Blijk van vertrouwen’ uit 2019. De Raad pleitte ervoor om verantwoorden in de hele zorgsector fundamenteel anders in te richten. Door wederkerigheid centraal te stellen, zou het onderlinge vertrouwen moeten toenemen.

Waarom dit advies?

Werkwijze

Andere adviezen van de RVS over de arbeidsmarkt: