Dr. H. (Hafez) Ismaili M’hamdi

Dr. H. (Hafez) Ismaili M’hamdi

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Hafez Ismaili M’hamdi is er stellig in. Hoe we als samenleving zorgen voor wie kwetsbaar is, vertelt veel over onze beschaving. Er valt volgens hem nog een hoop te verbeteren. Maar dan moeten we wel goed kijken naar wat er speelt én elkaar de goede vragen stellen. Medisch ethicus Ismaili M’hamdi is in 2021 lid geworden van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Beeld: ©Pixabay

‘In de rechtszaal zie je dikwijls een afbeelding van vrouwe Justitia. Ze draagt een blinddoek zodat zij niks ziet wat haar partijdig zou kunnen maken. Dat werkt voor de rechter goed. Maar bij beleidsbeslissingen over gezondheid en welzijn, is het tegenovergestelde nodig. Dus niet ónpartijdig zijn, maar álpartijdig. Je moet juist oog hebben voor álle mensen en hun situatie. Alleen door goed te kijken kan de overheid haar taak vervullen. En er zo voor zorgen dat mensen het leven kunnen leiden dat ook in hún ogen goed is.

Als je niet goed kijkt, bedenk je al snel zelf hoe de samenleving eruit moet zien. Met dat ideaalplaatje ga je dan aan de slag. Ik denk dat dat niet werkt. Goed beleid neemt juist de mens als uitgangspunt. Daarvoor heb je hun verhalen nodig, een toegang tot hun leefwereld. Hoe is het bijvoorbeeld om te leven met diabetes? Of om genegeerd te worden omdat je psychisch ziek bent? Pas als je daar oog voor hebt, raak je je blinde vlekken kwijt. En kan je beleid succesvol zijn.

Ik schrik iedere keer weer als ik lees hoeveel mensen in armoede leven. Die cijfers vertellen hoe de samenleving omgaat met mensen die het minder goed getroffen hebben. Met de Raad helpen we problemen te signaleren. Belangrijk daarbij is om te ontdekken of we het echte probleem wel bij de kop hebben. Zo wordt vaak gesteld dat mensen niet zelfredzaam genoeg zijn. Maar hoe kun je zelfredzaam zijn als je geen bestaanszekerheid hebt?

Als ethicus binnen de Raad zie ik het als mijn rol om dat in de gaten te houden. Hebben we het nog over het échte probleem? En wat betekent ons advies voor het leven van mensen? Steeds opnieuw goed kijken, dat zie ik als mijn taak.’

Loopbaan

Hafez Ismaili M’hamdi is ethicus en universitair hoofddocent aan de afdeling Health, Ethics and Society van Maastricht University. Hij is opgeleid in de ethiek en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden, en als musicus aan het Koninklijke Conservatorium van Den Haag. Ismaili M'hamdi is ook gastdocent esthetiek en filosofie van de muziek aan de Academy of Creative and Performing Arts van de Universiteit Leiden. Voor zijn promotie deed Ismaili M’hamdi onderzoek naar de verdeling van verantwoordelijkheden voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Momenteel doet hij onderzoek naar gezondheidsverschillen en ethische kwesties rondom embryo’s.

(Neven)functies

  • Universitair Hoofddocent aan de afdeling Health, Ethics and Society van Maastricht University
  • Lid commissie 14-dagengrens Embryowet van de Gezondheidsraad
  • Docent bij de Academy of Creative and Performing Arts van de Universiteit Leiden

Publicaties

Ismaili M’hamdi werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties: