RVS presenteert werkagenda 2024-2028

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft de Werkagenda 2024-2028 uitgebracht. De werkagenda biedt overzicht van onderwerpen op het snijvlak van volksgezondheid, zorg en samenleving waarover de RVS de komende jaren adviezen zal uitbrengen. Deze agenda geeft het werk van de RVS de komende jaren richting.

De samenleving is volop in beweging en staat voor grote opgaven, juist ook in de zorg en als het gaat om de gezondheid van mensen. Vragen kunnen niet langer beantwoord worden door ‘beter te doen wat we al deden’ of door de inzet van nog meer middelen.

De Raad signaleert dat er meer dan ooit behoefte is aan hoopvolle én realistische perspectieven die bijdragen aan de transitieopgaven waarvoor we staan. Met de adviezen die de komende jaren verschijnen heeft de Raad de ambitie om te agenderen, nieuwe gezichtspunten aan te reiken, verdieping te zoeken en oplossingsrichtingen aan te reiken.

Drie nieuwe opgaven

In de Werkagenda 2024-2028 stelt de Raad drie nieuwe opgaven centraal. Allereerst de manier waarop we omgaan met grenzen aan zorg en de mogelijkheden tot verbeteren van de gezondheid. De tweede opgave richt zich op vragen die gaan over het breed investeren in volksgezondheid. En de derde opgave, tot slot, gaat over de manier waarop maatschappelijke bindingen kunnen worden versterkt. Binnen ieder van deze opgaven zal de Raad de komende jaren een aantal adviezen uitbrengen.

werkagenda 2024-2028
De werkagenda 2024-2028 wordt aangeboden aan DG Carsten Herstel in het Huis voor Actief Burgerschap in Utrecht.

Werkwijze

Bij het opstellen van deze werkagenda heeft de Raad zich breed laten inspireren en voeden. Onder meer patiëntenorganisaties, ervarings- en praktijkdeskundigen, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstituten, wetenschappers, de kennisnetwerken van de RVS zelf en ook beleidsmakers uit gemeenten en op rijksniveau hebben input geleverd Op basis van alle input heeft de Raad de Werkagenda 2024-2028 opgesteld.