Werkagenda 2024-2028

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft de  Werkagenda 2024-2028 uitgebracht. De werkagenda biedt overzicht van onderwerpen op het snijvlak van volksgezondheid, zorg en samenleving waarover de Raad de komende jaren adviezen zal uitbrengen. Deze agenda geeft het werk van de RVS de komende jaren richting.