De regio als redding?

Sinds enkele jaren lijkt regionaal werken steeds meer dé manier om opgaven aan te pakken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Of het nu gaat om verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, visiedocumenten van veldpartijen, of recent in het Integraal Zorgakkoord en in plannen voor het opzetten van een ‘regionale preventie infrastructuur’: de regio lijkt hét centrale ankerpunt. De RVS roept op tot een meer bedachtzame inzet van de regio. Dat vraagt om een scherper politiek en maatschappelijk gesprek over de beloften van de regio. En over de keerzijden en wenselijkheid van regionaal werken. Lees de online publicatie hier. 

Pas op de plaats om vooruit te kijken

Met het essay pleit de RVS daarom voor een meer bedachtzame inzet op regionaal werken. Een pas op de plaats, om met open blik vooruit te kunnen kijken. Dan gaat het om de vraag of regionaal werken de meest zinvolle oplossing is. En over hoe betrokken partijen vervolgens regionaal werken samen vorm en invulling geven. Slechts het formuleren van een regionale visie volstaat niet. Evenmin past het om zomaar regionaal werken vanuit landelijke partijen minder vrijblijvend te willen maken. “Bezint eer gij begint en reken je niet rijk” is wat het essay mee wil geven aan bestuurders, beleidsmakers en anderen die nu in de regio aan de slag zijn. Bijvoorbeeld rond de regioplannen uit het IZA, binnen de jeugdhulp of rondgezondheidsbevordering.

Hoe ver zijn we met dit advies?