Ruimte maken voor ontmoeting

Benut de bouwopgave en energietransitie als kans om socialere buurten te creëren. Daartoe roepen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) op in het gezamenlijke advies ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’ dat zij vandaag aanbieden aan Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

Herwaardering

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs pleiten in het advies voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. Ruimtelijke condities kunnen de sociale samenhang in een buurt bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke veranderingen op het gebied van wonen, mobiliteit en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf.
 

Online publicatie

Lees het advies via deze link.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Projectteam

Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker
Prof. dr. M. (Martijn) van der Steen
E.J.J. (Evert) Schot MSc
T.G.L. (Tim) 'S Jongers MSc
K. (Koen) Gruijters