Bericht van de werkvloer

Professionals en beleidsmedewerkers constateren dat volwassenen slecht om kunnen gaan met jongeren. Het gaat hier over de ‘normale’ ontmoeting in de openbare ruimte, die tussen buurtbewoner en buurtjongere op straat. Er is geen contact, uit angst, ongemak, vooringenomenheid, onkunde. Met als gevolg non- en miscommunicatie, vermijding, botsing en escalatie.

Internetdiscussies

Dit is een van de conclusies uit een journalistiek onderzoek dat in opdracht van de RMO door Jelle van de Meer is verricht. De Raad wilde weten hoe lokale beleidsmakers en professionals aankijken tegen het RMO advies ‘tussen flaneren en schofferen’ over hangjongeren. In samenwerking met Synmind, het LCGW en het NJI zijn daarom drie internetdiscussies georganiseerd. Jelle van de Meer heeft deze discussie verwerkt tot een rijk verhaal met concrete ervaringen uit de beleids- en beroepspraktijk.