Animatie advies 'Herstel begint met een huis'

Het laatste decennium is het aantal daklozen in Nederland ruim verdubbeld. Naast persoonlijk leed brengt dat ook grote maatschappelijke gevolgen met zich mee. Dit vraagt om een structureel andere aanpak van dakloosheid waarbij preventie en het recht op huisvesting voorop moeten komen te staan. Dat bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘Herstel begint met een huis’.

In 2019 meldde het CBS dat het aantal feitelijk daklozen in Nederland sinds 2009 ruim verdubbeld is: van 17.8 duizend naar 39.3 duizend. Ook tonen de cijfers dat met name onder jongeren en niet-westerse migranten de stijging het grootste is. Dakloosheid is een extreme vorm van sociale uitsluiting en berokkent mens en maatschappij schade. De coronacrisis maakt dit eens te meer duidelijk. Als daklozen geen veilige plek hebben dan vormt dat ook een gevaar voor henzelf en voor de volksgezondheid. Met dit advies biedt de RVS aanknopingspunten voor een structureel andere aanpak van dakloosheid.

Bekijk de animatie van het advies 'Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen'.