De derde levensfase: Gluren bij de buren

Weblogs

Met deze blogreeks kijken we naar wat we nodig hebben om het potentieel van de derde levensfase  te verzilveren. Benieuwd naar hoe de derde levensfase in andere landen wordt beleefd, vroeg Aad Koster zijn internationale netwerk naar voorbeelden. En hoe bij hen de participatie van actieve jonge ouderen wordt gestimuleerd.

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: De derde levensfase, het geschenk van de eeuw

De activistische gepensioneerde

Eén van de eerste mails na mijn vraag aan internationale collega’s hoe de derde levensfase in hun land wordt beleefd, komt uit Australië. Het bevat het artikel ‘De opkomst van de activistische gepensioneerde’. Het gaat over een groeiende groep vitale, steeds hoger geschoolde en meer digitaal ontwikkelde senioren, die alle tijd hebben om lokale overheden en bedrijven te bestoken met hun klachten en wensen. Zet je maar schrap voor mails over wandel- en fietspaden met overhangende takken. Gelukkig las ik in het artikel ook over een andere kant van deze groep. Op zoek naar verbinding en betekenis, door zich in te zetten voor een betere wereld.

Gaat het vanzelf of is er beleid?

Een Litouwse collega wijst op het bestaan van de Active Ageing Index . Een instrument waarmee landen kunnen meten in welke mate ouderen onafhankelijk zijn, betaald werk verrichten en maatschappelijk actief zijn. De resultaten worden verzameld en voor iedereen online toegankelijk gemaakt. Het interessantst vind ik om te zien waar er nog fors gewerkt moet worden om de positie van ouderen te verbeteren. Nederland stond in 2018 overigens 3e na Zweden en Denemarken. Mijn buitenlandse collega’s geven aan dat er veel mooie beleidsnota’s en –voornemens over ouderen zijn, maar dat het vaak bij woorden blijft.

Zijn babyboomers vooral babysitters?

1 van de 4 categorieën van de Active Ageing Index is ‘Deelname in de maatschappij’. Daar maakt de zorg voor kinderen en kleinkinderen deel van uit. Het valt me op dat collega’s uit Italië, Tsjechië en Polen vooral deze activiteiten noemen als zij spreken over de bijdrage van ouderen aan de maatschappij. Natuurlijk heel belangrijk en veel mensen beleven er ook heel veel plezier aan. Maar ik denk dat er meer mogelijkheden en perspectieven voor jonge ouderen zijn, zoals het RVS-advies ook aangeeft.

Eigen initiatief

Van meerdere collega’s hoor ik: de groep van jonge ouderen manifesteert zich steeds vaker. Van betekenis willen zijn, actief bijdragen en verbinding zoeken zijn geen loze kreten meer. Het beeld dat ouderen alleen maar zorg en ondersteuning nodig hebben maakt plaats voor een centrale rol voor hun kennis, deskundigheid en ervaring in de samenleving. Jonge ouderen wachten niet af totdat overheden en organisaties hun potentieel inzien. Op Europees niveau bestaat een actieve organisatie die zich sterk maakt voor de stem van ouderen. Zij organiseren tal van projecten om in diverse Europese landen actieve deelname aan de maatschappij te stimuleren.

Ibasho

Een prachtig voorbeeld hiervan kreeg ik toegezonden van mijn Japanse collega. Ibasho is Japans voor een plaats waar men zich thuis kan voelen, van betekenis kan zijn en geaccepteerd wordt zoals je bent. Een eerste Ibasho-plek is opgezet in de stad Ofunato waar in 2011 een grote aardbeving plaatsvond. Onder het motto ‘Ouderen leiden de weg naar veerkracht’ werden er activiteiten gecreëerd waar ouderen een zeer belangrijke stimulerende en faciliterende rol namen in de heropbouw van deze stad. Later is dit concept ook in Nepal en in de Filipijnen opgezet. Mijn pleidooi is om zulke ervaring en kennis te blijven uitwisselen. Zodat de jonge ouderen zich wereldwijd Ibasho kunnen voelen.

Over de auteur

Aad Koster (60 jaar) is vice-voorzitter van het European Ageing Network . Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, lid van 2 Raden van Toezicht en betrokken bij het digitaal platform voor ouderen Alleszelf. Hij heeft zijn hele carrière bij landelijke brancheverenigingen in de zorg gewerkt.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Mooi artikel. Benieuwd of in onderzoeken de positie van migranteouderen is meegenomen. En of NL dan nog steeds op de 3e plek komt. Verder wilde ik wijzen op ENIEC European network intercultural elderly care. Ik zal het met hen delen.

    Van: Fatoş Ipek-Demir(OMAZ.nu) | 06-11-2020, 10:01