Robert Vonk nieuwe Hoogleraar op de bijzondere leerstoel Geschiedenis van de Sociale Zekerheid

Per 1 oktober 2023 is onze senior adviseur Robert Vonk, benoemd tot Hoogleraar op de bijzondere leerstoel Geschiedenis van de Sociale Zekerheid. Deze positie wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Instituut GAK. Robert wordt onderdeel van de departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. 

Robert Vonk

Vonk: "Bij de aanpak van de uitdagingen waar het sociale zekerheidsstelsel in Nederland voor staat, is kennis over de ontstaansgeschiedenis mijns inziens essentieel. De uitdagingen kennen niet alleen historische parallellen, maar het verleden is ook het fundament waarop nieuwe regelingen zullen worden gebouwd”.

Ontwikkeling sociale zekerheid in Nederland

De leerstoel richt zich op de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland in internationaal perspectief. In zijn onderzoek wil Robert zich richten op de rol die internationale organisaties hebben gespeeld bij de ideeënvorming over sociale zekerheid en de impact daarvan op beleidsvorming en uitvoeringsvraagstukken in Nederland. Maar ook hoe Nederlandse beleidsvorming op dit gebied zich verhield tot de ons omringende landen.

Community engaged learning

Discussies over sociale zekerheid zijn niet alleen technisch. Het gaat ook over grote vragen: wat is rechtvaardige verdeling? Wat is bestaanszekerheid? Wie hoort erbij, en wie niet? En hoe is huidige complexe kluwen van elkaar vaak tegensprekende regelingen, uitkeringen, (fiscale) kortingen, toeslagen en tegemoetkomingen ontstaan, waar niet alleen burgers verdwalen maar ironisch genoeg ook de overheid zelf. Dat zijn niet alleen mooie thema’s voor onderzoek, maar ook voor onderwijs.

Loopbaan

Robert Vonk (1983) is sinds 2020 senior adviseur bij de RVS. Hij studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2013 aan het VUmc op een proefschrift over de positie van particuliere ziektekostenverzekeraars in het Nederlandse zorgverzekeringsbestel in de twintigste eeuw. Tussen 2013 en 2020 was hij werkzaam bij het RIVM en de Sociaal-Economische Raad.

Lees hier meer over Robert Vonk en zijn andere publicaties.