Huidige definitie van heelkundige handeling in de Wet BIG volstaat

Het is niet nodig en niet wenselijk tot een aparte definitie voor IPL- en laserbehandelingen te komen. In lijn met het advies ‘De B van bekwaam' stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) voor om, indien dit in de toekomst noodzakelijk blijkt te zijn, specifieke risicovolle (IPL- en laser) behandelingen bij AMvB nader te reguleren. Dit staat in het briefadvies ‘Regulering van behandeling van de huid met IPL- en laserapparatuur’ dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport Van Ark.

De B van Bekwaam

Ontwikkelingen in technologie van cosmetische huidbehandelingen

De technologie schrijdt voort, zo ook de technologie op het gebied van cosmetische behandelingen van de huid. De discussie omtrent de veiligheid van IPL- en laserbehandelingen speelt al enige tijd. De RVS is daarom door de toenmalige minister van Medische Zorg en Sport gevraagd om, naast het advies ‘De B van Bekwaam - Naar een toekomstbestendige Wet BIG' , aanvullend advies uit te brengen over de vraag of en hoe het opnemen van behandelingen van de huid met IPL- en laserapparatuur als voorbehouden handeling in de Wet BIG toekomstbestendig is.

Aparte definitie is niet nodig

Volgens de RVS is een aparte definitie voor IPL- en laserbehandelingen niet nodig en niet wenselijk. De huidige definitie van heelkundige handeling in de Wet BIG volstaat. In lijn met het advies ‘De B van Bekwaam' stelt de RVS voor om indien nodig specifieke risicovolle (IPL- en laser) behandelingen bij AMvB nader te reguleren.

Geen risicovolle handelingen

Hierbij rijst de vraag of IPL- en laserbehandelingen daadwerkelijk aanmerkelijke risico’s voor de patiënt met zich meebrengen. Uit onderzoek op basis van de beschikbare informatie is niet gebleken dat het bij IPL- en laserbehandelingen om risicovolle handelingen gaat. De RVS adviseert de minister dan ook om IPL- en laserbehandelingen vooralsnog niet te reguleren in de Wet BIG. Wel is het van belang de ontwikkelingen op dit gebied te blijven monitoren.