Bevindingen evaluatiecommissie RVS

Een externe commissie heeft het functioneren van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) tijdens de eerste raadsperiode 2015 – 2018 geëvalueerd. Dit is de eerste keer dat een evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges is uitgevoerd. Op 3 oktober 2019 is het evaluatierapport door de commissie Van der Schoot aangeboden aan de heer Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op basis van artikel 28 van de Kaderwet Adviescolleges is de RVS verplicht eens in de vier jaar een evaluatierapport op te stellen. Om de objectiviteit van zijn evaluatie te waarborgen heeft de RVS een onafhankelijke evaluatiecommissie, onder leiding van dr. Hans van der Schoot, gevraagd zijn functioneren te beoordelen. Het evaluatierapport is tijdens de maandelijkse raadsvergadering door Jet Bussemaker aangeboden aan secretaris-generaal Erik Gerritsen (VWS). Lees hier het evaluatierapport.

"We gaan aan de slag met de verbeterpunten. Veel punten uit de evaluatie zijn herkenbaar en komen nu bijna als vanzelfsprekend terug bij het opstellen van onze nieuwe werkagenda" - Jet Bussemaker

Aanbevelingen rapport

De evaluatiecommissie heeft kennisgenomen van de adviesrapporten van de RVS en een groot aantal stakeholders geïnterviewd. De commissie onderschrijft het belang van het werkterrein van de RVS. Er is veel behoefte aan een onafhankelijk adviesorgaan dat strategisch adviseert over thema’s op het snijvlak van volksgezondheid en samenleving. De RVS heeft in zijn eerste raadsperiode voorzien in deze behoefte met een groot aantal kwalitatief hoogwaardige adviezen. Voor de volgende raadsperiode geeft de aanbeveling meer aandacht te besteden aan de acceptatie en doorwerking van de adviezen. 

Samenstelling evaluatiecommissie

De onafhankelijke evaluatiecommissie bestond uit Dr. Hans van der Schoot (STZ), Prof. Dr. Semiha Denktas (EUR), Prof. Dr. Hans Boutelier (Verwey-Jonker Instituut) en Dr. Anne-Floor Scholvinck (Rathenau Instituut).

Kijk hier voor de samenstelling van de RVS.

Aanbieding wettelijke evaluatie 3 oktober 2019