Bevindingen evaluatiecommissie RVS

Een externe commissie heeft het functioneren van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) tijdens de eerste raadsperiode 2015 – 2018 geëvalueerd. Dit is de eerste keer dat een evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges is uitgevoerd. Op 3 oktober 2019 is het evaluatierapport door de commissie Van der Schoot aangeboden aan de heer Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 

Op basis van artikel 28 van de Kaderwet Adviescolleges is de RVS verplicht eens in de vierjaar een evaluatierapport op te stellen. Om de objectiviteit van zijn evaluatie te waarborgen heeft de RVS een onafhankelijke evaluatiecommissie, onder leiding van dr. Hans van der Schoot, gevraagd zijn functioneren te beoordelen. Het evaluatierapport is tijdens de maandelijkse raadsvergadering door Jet Bussemaker aangeboden aan secretaris-genereaal Erik Gerritsen (VWS).