Beyond Evidence-Based Medicine - The New England Journal of Medicine

In 2017 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het advies Zonder context geen bewijs. Recent verscheen in het prestigieuze tijdschrift The New England Journal of Medicine een artikel dat aansluit op dit advies.

Lees hier het artikel Beyond Evidence-Based Medicine. 

Omslag Zonder context geen bewijs