Drs. S. (Stannie) Driessen

Drs. S. (Stannie) Driessen

Functie
Directeur/Algemeen secretaris
Telefoonnummer
06 - 22 81 01 07
E-mailadres
s.driessen@raadrvs.nl

Stannie Driessen is in februari 2019 gestart als directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Persoonlijke ervaringen zijn in haar werk een belangrijke drive. Driessen startte bij de RVS met de ontwikkeling van de werkagenda voor 2020 – 2024, met een focus op de & van onze naam. De RVS adviseert over hoe wij morgen kunnen leven & zorgen en daar wil zij graag haar bijdrage aan leveren.

Driessen ziet dat de verbinding tussen Volksgezondheid & Samenleving steeds belangrijker wordt. Kunnen participeren in de samenleving, zinvol werk hebben en van betekenis kunnen zijn voor anderen is van groot belang. Voor onze individuele en collectieve gezondheid. Met de RVS zet ze zich daarom in voor duurzame veranderingen van de zorg en samenleving.

We moeten nu al nadenken over hoe we de samenleving straks na de crisis gaan vormgeven en ook op individueel niveau een integrale afweging maken tussen sociale en gezondheidsrisico’s. Wat wil ik behouden en wat wil ik anders. Kortom, wat wordt mijn minder en wat wordt mijn meer?

Loopbaan

Stannie Driessen studeerde gezondheidswetenschappen in Rotterdam. Tijdens haar loopbaan heeft ze altijd op het snijvlak van praktijk, wetenschap en beleid gewerkt, onder andere bij ZonMw, ’s Heeren Loo en Vilans. Naast haar werk bij de RVS is ze momenteel vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Odion en lid van de Raad van Advies van het Vitaliteitsnetwerk Nederland. Zij heeft samen met Vilans collega Hilair Balsters de theatervoorstelling ‘Familie duurt een mensenleven lang’ gemaakt. In dat theaterstuk werden persoonlijke verhalen over zorg voor familie gedeeld en vertaald naar hoe dat van waarde kan zijn in ons professionele werk.

Huidige nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Pieter van Foreest

Publicaties

Stannie Driessen werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: