Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. 14 adviesraden voor regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen. Daarin roepen we de samenleving en politiek op om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Geen eigen schuld, wel dikke bult

Het is de slotzin van elk sprookje: 'en ze leefden nog lang en gelukkig'. In het essay van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving staat de vraag of dat voor de huidige generatie jongeren opgaat centraal. Meer dan ooit tevoren hebben jongeren de kans om lang te leven. Maar dit geldt helaas niet voor iedereen. Daarom kijkt de Raad in dit essay naar de mogelijkheden om de verschillen in gezondheidskansen te verkleinen. En waarom dat noodzakelijk en rechtvaardig is.

Aanbieding aan minister Bruins Slot

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nam de bundel namens het kabinet in ontvangst. Bekijk haar reactie

Aanbieding bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen aan minister Bruins Slot
Beeld: ©Dirk Hol

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Projectteam

Prof. dr. Jet Bussemaker
Drs. Stannie Driessen
Lotte Welling MA
Tim 'S Jongers MSc