Notitie bestuurderstafel RVS 'Wij zijn er niet voor het makkelijke gesprek'

Wij zijn er niet voor het makkelijke gesprek

In het advies (Samen)leven is meer dan overleven bepleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) meer ruimte voor maatwerk in tijden van corona.
Nu voorzichtig een eerste stap wordt gezet richting het versoepelen van de bezoekregeling in instellingen, en zorg en ondersteuning ook in bredere zin weer opgestart worden, is de vraag naar maatwerk heel concreet aan de orde.
In twee gesprekken met bestuurders uit verschillen sectoren vroegen we door over hoe maatwerk in de praktijk van de grond komt en wat daarvoor nodig is.

In deze notitie doen we verslag van de gesprekken. Met als doel om inzicht te geven in de kaders waarbinnen bestuurders ruimte willen en kunnen nemen voor hun afwegingen. Maar ook om de minder grijpbare vragen rond maatwerk zichtbaar te maken: hoe om te gaan met angst en onzekerheid bij medewerkers en cliënten (of hun naasten)?