Zorgen voor Morgen

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) brengt aan het einde van ieder jaar een kerstbundel uit. Dit jaar is het thema van deze bundel Zorgen voor Morgen.

Zorgen voor Morgen

Met deze bundel wil de RVS reflecteren op de toekomst van zorgen en samenleven tegen de achtergrond van de snel veranderende zorgsector. De wereld van zorgen en samenleven verandert namelijk in rap tempo. Mensen worden ouder en krijgen complexere klachten. Er is een dreigend tekort aan goed geschoolde zorgprofessionals om deze zorg te leveren. Bovendien komen zorgprofessionals steeds meer op voor hun eigen werkgeluk en werk-privé balans. De centrale vraag voor de Nederlandse zorg- en welzijnssector is daarmee hoe goede gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk blijft voor iedereen. Dit vraagt om duurzame, domeinoverstijgende oplossingen. Binnen de Haagse vierkante kilometer ontbreekt het niet aan visies hierop.

In deze bundel wil de RVS een tegenwicht bieden aan de bestaande inhoudelijke visies. Verandering begint namelijk vaak niet met een goed rapport of spectaculaire grote visies. Verandering begint met hoop, utopisch denken, een wenkend perspectief over hoe de zorg- en welzijnssector er in de samenleving uit zou kunnen zien. Daarom heeft de RVS twaalf Nederlanders die een hoopvol perspectief hebben op de wereld van zorgen en samenleven. Deze groep is divers: zowel kunstenaars, onderzoekers, beleidsmakers, professionals, ondernemers als ervaringsdeskundigen zijn betrokken. Elk van hen heeft bijzondere kennis en ervaring. Maar bovenal hebben zij hoop en een beeld bij hoe zorg en samenleving er in de toekomst uit zou kunnen zien.

SpringerUit Drukwerk

Deze bundel is gedrukt door SpringerUit Drukwerk. De bedrijfsfilosofie van SpringerUit is: ‘We zijn allemaal verantwoordelijk voor mensen die zich niet alleen kunnen redden.’

De eigenaren van SpringerUit Drukwerk werken nauw samen met Scorlewald, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Dat is de basis van de bedrijfsvoering van de drukkerij, die als zelfstandige onderneming op het terrein van Scorlewald is gevestigd. In het drukproces gebruikt SpringerUit Drukwerk materialen die het milieu zo min mogelijk belasten. Het afval wordt gescheiden afgevoerd of hergebruikt voor andere activiteiten op Scorlewald. De RVS heeft voor deze drukkerij gekozen vanuit de ambitie te willen bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving.

Bekijk hier het filmpje op YouTube hoe deze bundel is gemaakt bij SpringerUit Drukwerk in Schoorl.

Projectgroep

Cover Zorgen voor Morgen

Bestellen publicatie

U kunt het advies 'Zorgen voor morgen' bestellen via dit bestelformulier.