Verslag expertmeeting dakloosheid 6 november 2019


Op 6 november 2019 organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een expertmeeting bij de maatschappelijke opvang Tussenvoorziening te Utrecht over toename van dakloosheid.

Meer dan veertig experts vanuit beleid, praktijk, wetenschap én ervaringsdeskundigen wisselden van gedachten rondom dit thema (zie de deelnemerslijst aan het einde van dit document). In dit verslag staan de – in onze ogen – belangrijkste inzichten uit het gesprek beschreven. Deze zijn met het ministerie van VWS gedeeld als input voor de Kamerbrief over de aanpak van de stijging van het aantal dak- en thuislozen, die op 19 december 2019 tijdens het Algemeen Overleg Maatschappelijke Opvang in de Tweede Kamer besproken wordt. De opbrengsten worden ook gebruikt ten behoeve van de adviesaanvraag aan de RVS die het ministerie van VWS rondom dit thema voorbereidt.

De RVS bedankt alle deelnemers nogmaals hartelijk voor hun bijdrage.