Achtergrondstudie veldraadpleging advies De B van Bekwaam

In de eerste fase van de voorbereiding van het advies 'De B van Bekwaam - Naar een toekomstbestendige Wet BIG' hebben expertmeetings en interviews geresulteerd in een discussienotitie. In die discussienotitie heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een analyse van de kernelementen van de huidige beroepenregulering en mogelijke oplossingen voor gesignaleerde knelpunten gepresenteerd. Vervolgens is de discussienotitie voorgelegd aan 54 stakeholders met als doel het toetsen van de knelpunten en voorlopige oplossingsrichtingen en het ophalen van aanvullende/ nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen. Op basis daarvan heeft de Raad de discussienotitie aangepast en in een brede veldraadpleging van februari tot juli 2019 voorgelegd aan professionals in de zorg. In deze notitie doen wij verslag van deze brede veldraadpleging.