Recept voor maatschappelijk probleem

Druk gedrag bij kinderen, onzekerheid onder jongvolwassenen, afnemende vruchtbaarheid, overbelasting in het spitsuur van het leven, functievermindering met het ouder worden: iedere levensfase gaat gepaard met verschijnselen die kunnen leiden tot vragen, ongemakken en problemen.

Het valt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op dat verschijnselen die te maken hebben met een bepaalde levensfase haast automatisch worden geduid als een individueel medisch probleem, en dat de oplossing vervolgens bij een zorgprofessional wordt gezocht. De RVS pleit er daarom in het advies Recept voor maatschappelijk probleem om maatschappelijke problemen niet altijd door de medische bril te bekijken en doet daarvoor een aantal concrete aanbevelingen.

De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van verschillende levensfasen. Daarbij wil de raad problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren. Ook geeft de RVS aanbevelingen om de vanzelfsprekendheid en de aantrekkelijkheid van het medisch loket bij dit soort problemen te verminderen.

Het gaat daarbij om het wegnemen van (financiële) prikkels die het uitvoeren van medische handelingen belonen, het stimuleren van het gesprek tussen professionals en patiënten over de wenselijkheid van de medische benadering en het voorkomen van defensief gedrag door bestaande kwaliteitssystemen en beoordelingen.

Zie ook advies van de Gezondheidsraad. Waar de RVS zich vooral richt op de maatschappelijke oorzaken van medicalisering, richt dit rapport zich op de oorzaken binnen het medische domein.

Projectgroep

Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer, raadslid

Dr. L.H.J. (Liesbeth) Noordegraaf-Eelens, raadslid

Dr. M. (Marieke) ten Have, adjunct-directeur

E.J.J. (Evert) Schot, MSc, senior advsieur

In de media overzicht

Lees in één overzicht waar er in de media artikelen zijn gepubliceerd over het advies Recept voor maatschappelijk probleem