Achtergrondstudie E-health Scoping Review IQ healthcare

IQ Healthcare heeft voor de RVZ de volgende onderzoeksvragen onderzocht: welke e-health-toepassingen zijn beschreven in de wetenschappelijke literatuur die als doel hebben het bevorderen van zelfmanagement en empowerment bij ouderen? In welke mate leidde het inzetten van deze e-health-toepassingen tot verbetering van het zelfmanagement en de empowerment bij ouderen?