Stem geven aan verankering

De geschiedenis leert dat een stevige verankering in de samenleving een essentiële voorwaarde is voor een goede maatschappelijke dienstverlening. De RMO stelt dat de overheid en maatschappelijke organisaties daarom niet alleen moeten investeren in betere procedures voor toezicht en verantwoording, maar vooral ook in de relatie tussen organisaties enerzijds en burgers en cliënten anderzijds.

Verschillende mechanismen

Op 24 augustus 2009 verscheen de verkenning Stem geven aan verankering: over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening. Voor deze verkenning heeft de RMO verschillende mechanismen onderzocht die maatschappelijke organisaties in kunnen zetten om legitimiteit te verwerven en te behouden: 1. toezicht en verantwoording; 2 keuzevrijheid; en 3. betekenisvolle feedback van cliënten.

In de laatste decennia heeft de nadruk vooral gelegen op de professionalisering van intern toezicht, verdere horizontalisering van verantwoording en het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor cliënten. Ontwikkelingen op het gebied van dialoog en discussie tussen organisaties en burgers, de zogeheten voice, zijn hierbij onderbelicht gebleven. De Raad meent dat maatschappelijke organisaties ter versterking van hun legitimiteit juist op dit gebied nog veel winst kunnen behalen.

Het vervolg

De RMO wil de komende tijd voortbouwen op de verkenning en in samenwerking met relevante partijen uit de sectoren de mogelijkheden voor een betere maatschappelijke verankering verkennen. Hij is daarom voornemens om dit najaar een serie intersectorale strategische discussiebijeenkomsten te organiseren over de samenhang tussen de mechanismen.