Polarisatie. Bedreigend en verrijkend

Polariseert en radicaliseert Nederland langs etnische en religieuze lijnen? Het kabinet vindt van wel. Sterker nog, polarisatie werkt radicalisering in de hand volgens het Actieplan Polarisatie en Radicalisering uit 2007. De RMO is het daar niet mee eens.

Oorzaken en gevolgen

Op verzoek van het kabinet adviseren we over polarisatie als zelfstandig fenomeen. Eerst hebben we 17 deskundigen gevraagd wat volgens hen de oorzaken en gevolgen zijn van polarisatie. Hun essays presenteerden we in een bundel op 3 maart jl. Vice-premier Wouter Bos kreeg hem uitgereikt. In een prikkelend verhaal reageerde hij.

Essays

In heldere essays gaan auteurs als Jan Willem Duyvendak, Afshin Ellian en Evelien Tonkens in op vragen als:

  • Wat leren ons historische voorbeelden van polarisatie?
  • Wat vertellen psychologische, sociologische en politicologische inzichten ons over polariseren?
  • Hoe denken klassieke en hedendaagse filosofen over nut en gevaar van polarisatie?
  • En hoe kunnen we in onze huidige samenleving het beste omgaan met polarisatie?