Uitstel van ouderschap

Uitstel van ouderschap komt in Nederland steeds vaker voor. Is dat een probleem? Het medische antwoord is eenduidig: ‘als je kinderen wilt, krijg ze dan vooral vroeg, namelijk vóór je dertigste!’ Maatschappelijk gezien lijkt de boodschap tegen-overgesteld te zijn: ‘het loont – om meerdere redenen – om juist laat kinderen te krijgen’. Moet de overheid maatregelen nemen?

Politieke discussie

Met dit signalement start de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg een publieke en politieke discussie met de stellingen:

  1. Er is onvoldoende bekendheid met risico’s van zwangerschappen na het 30e levensjaar. Voorlichting (via postbus 51, onderwijs, gezondheidszorg) is een noodzakelijke voorwaarde om dit gebrek aan kennis weg te nemen.
  2. Er moet beleid komen waarin levensloop en carrièreperspectieven beter op elkaar zijn afgestemd.
  3. De combinatie van arbeid en zorg kan beter door arbeid flexibeler te organiseren (flexibele werktijden, telewerken, terugkeerregelingen).
  4. Er moet meer betaald ouderschapsverlof komen in het eerste levensjaar van het kind.
  5. Voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare kinderopvang stimuleert vrouwen om ‘op tijd’ kinderen te krijgen én aan de arbeidsmarkt te blijven deelnemen. Zweden is hierbij gidsland.
  6. Kinderen krijgen moet ook mogelijk zijn tijdens de studie of opleiding.
  7. De woningmarkt moet toegankelijker worden voor jonge starters.

Binnen de Raad was mw. prof. dr. Didi Braat verantwoordelijk voor het signalement. Mw. dr. Alies Struijs was de projectleider (a.struijs@rvz.net).

Van dit signalement is een publieksversie beschikbaar.