Acute zorg

Welk probleem lost dit advies op?

In dit advies schetst de RVZ een organisatie van de acute zorg waardoor per jaar tussen de 1000 en 2000 meer mensenlevens gered kunnen worden. Daarvoor is onder meer nodig dat binnen 8 minuten ambulancehulp geboden wordt aan patiënten en dat de ambulance de patiënt naar de juiste locatie brengt. Om te zorgen dat de patiënt de beste zorg krijgt, moet de ambulance de patiënt bij bepaalde aandoeningen daarom naar een voor zijn acuut probleem gespecialiseerd centrum brengen.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

De consument krijgt sneller hulp als het er echt toe doet. En de consument krijgt meer duidelijkheid over wat bij een acute zorgvraag te doen: bellen naar 112 of naar een locatie voor acute zorg gaan.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

In het ambulancevervoer komt een onderscheid tussen spoed- en besteld vervoer. Ziekenhuizen maken afspraken over taakverdeling en concentratie: welke patiënt is waar het beste geholpen. Huisartsenposten integreren met afdelingen spoedeisende hulp in ziekenhuizen.

Wat kost het?

Investeren in snellere hulp kost aanvankelijk 198 miljoen euro. Doelmatigheidswinst kan tussen de 90 en 140 miljoen euro opleveren.

Wat is nieuw?

Een samenhangende afhandeling van acute zorgvragen en meer variatie in ambulancehulp.

Adviesvoorbereiding

Dit advies is voorbereid onder leiding van de raadsleden prof dr. J.P. Holm en prof. dr. T.E.D. van der Grinten. Zij zijn bijgestaan door een ambtelijke projectgroep onder leiding van Mr. G.P.M. Raas. Bij haar kunt u terecht voor vragen over het project.