Medialogica

Welke rol spelen de media in de verhouding tussen burgers en overheden in de informatiesamenleving? Dat is, kort samengevat, de vraag die de Raad zich stelt bij het thema media en burgerschap. Het gaat hier om het krachtenveld tussen burgers, overheden en media. De Raad wil dit krachtenveld vanuit het perspectief van de burger belichten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid ofwel burgerschap staat centraal in dit advies.

Binnen dit typische RMO-thema concentreert de Raad zich op de positie van de media: in hoeverre dragen zij bij of belemmeren zij “aansprekend burgerschap”?

Een aantal onderzoeksinstituten is gevraagd een essay te schrijven o