Het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming

Ziekenhuizen moeten als een maatschappelijke onderneming gaan functioneren. Dat is de kern van het advies over de toekomstige overheidssturing van de ziekenhuiszorg.

Meer ruimte

Ziekenhuizen moeten meer ruimte krijgen voor eigen beleid, maar met behoud van hun sociale verantwoordelijkheid. De Raad vindt om drie redenen dat het ziekenhuis als een maatschappelijke onderneming moet kunnen werken. De patiënt is beter af. De zorg wordt doelmatiger verleend. En de sector wordt beter bestuurd.

Dit standpunt brengt met zich mee dat de ziekenhuizen aan het maatschappelijk ondernemerschap nadere invulling moeten geven. De overheid moet daarvoor de benodigde voorwaarden creëren. De Raad doet daarvoor in zijn advies een groot aantal suggesties, zoals het vrijer kunnen besteden van beschikbare middelen.