Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg

Beleidsreactie Minister Dekker en Minister De Jonge op RSJ/RVS advies 'Intensieve vrijwillige hulp'

In november 2019 hebben de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het advies 'Intensieve vrijwillige hulp: Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg' gepubliceerd en aangeboden aan de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Lees hier de beleidsreactie waarin minister Dekker aangeeft, mede namens minster De Jonge, dat de aanbevelingen ter harte worden genomen. Het advies wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de jeugdbescherming.