Nieuwe benoemingen in de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Martijn van der Steen, Marleen Kraaij-Dirkzwager, Godfried Bogaerts en Hafez Ismaili M'hamdi worden lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Zij treden per 1 september 2021 toe tot de Raad.

Martijn van der Steen

Martijn van der Steen is bestuurskundige, co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Als directeur van de NSOB Denktank is hij verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe innovatie en vernieuwing in het publieke domein kan worden versterkt. Van der Steen is gepromoveerd in de bestuurskunde, en nu bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, met de leerstoel Strategie en Toekomst aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ook maakt hij deel uit van besturen van verschillende sociale initiatieven.

Marleen Kraaij-Dirkzwager

Marleen Kraaij-Dirkzwager is arts Maatschappij + Gezondheid. Haar loopbaan ontwikkelde zich langs gezondheidscrisis. In Darfur en Zuid Soedan werkte zij als arts en coördinator van het medisch team. In Nederland ligt haar focus op infectieziekte uitbraken, medisch-milieukundige vraagstukken en psychosociale hulpverlening bij schokkende gebeurtenissen. In het verleden werkte Kraaij-Dirkzwager onder andere bij het Ministerie van VWS en het RIVM. Haar geneeskundeopleiding volgde ze aan de Universiteit Maastricht en haar Master in Public Health aan de London School for Hygiene and Tropical Medicine.

Godfried Bogaerts

Godfried Bogaerts is ondernemer op het gebied van digitale transformaties. Sinds 2017 focust hij zich op innovatie en digitalisering van de zorg. Hij is algemeen directeur van BeterDichtbij, een bedrijf dat is opgericht samen met de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en digitale services ontwikkelt waarmee burgers digitaal in contact staan met hun eigen zorgverleners en zorgorganisaties. Bogaerts is opgeleid als bedrijfskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hafez Ismaili M'hamdi

Hafez Ismaili M'hamdi is ethicus en universitair docent aan de afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde van het Erasmus MC. Hij is opgeleid in de ethiek en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Ismaili M'hamdi is ook gastdocent esthetiek en filosofie van de muziek aan de Academy of Creative and Performing Arts van de Universiteit Leiden. Voor zijn promotie deed Ismaili M’hamdi onderzoek naar de verdeling van verantwoordelijkheden voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Momenteel doet hij onderzoek naar gezondheidsverschillen en ethische kwesties rondom embryo’s.

Voorzitter Jet Bussemaker

Met deze nieuwe Raadsleden kunnen we verdere stappen zetten om de brede agenda van de Raad verder in te vullen en onze & - de verbinding tussen volksgezondheid en samenleving - verder te benadrukken in het politieke en publieke debat.

Over de benoemingen

De RVS is een onafhankelijke strategische adviesraad van de regering en het parlement. De Raad heeft nu 9 raadsleden. De ministerraad heeft besloten Martijn van der Steen, Marleen Kraaij-Dirkzwager en Hafez Ismaili M'hamdi voor te dragen voor benoeming. Zij treden toe voor een periode van 4 jaar. Godfried Bogaerts start als tijdelijk Raadslid totdat een wettelijke wijziging heeft geregeld dat de Raad vanwege zijn brede taakopvatting uit meer Raadsleden kan bestaan.