Proefschrift: Menswaardige zorg begint bij politieke bescheidenheid

RVS adviseur en historica Willemijn van der Zwaard verdedigt haar proefschrift ‘Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg’ op 24 augustus 2021 aan Tilburg University. Terwijl we via onze verzorgingsstaat een menswaardig bestaan voor iedereen mogelijk willen maken, toont diezelfde verzorgingsstaat zich vaak abstract, technocratisch en ver weg van het dagelijks leven van mensen met een hulpvraag. Zo kan het gebeuren dat regels en systemen die bedoeld zijn om mensen te helpen averechts werken en soms zelfs vernederend uitpakken. Dit spanningsveld onderzoekt Van der Zwaard in haar proefschrift. De verdediging start om 16:00u en is via deze livestream te volgen. 

Mensbeelden

In het proefschrift staan de decentralisaties uit 2015 als casus centraal. Aan de extra zorgtaken die de Nederlandse gemeenten toen kregen waren niet alleen bezuinigingen, maar ook normatieve opvattingen over ‘goed leven’ gekoppeld. Namelijk: de mens die zichzelf redt, actief meedoet en niet onnodig medicaliseert. Maar wat betekent dit mensbeeld concreet voor de lokale zorgpraktijk? En hoe klinkt deze beleidstaal door in ontmoetingen tussen mensen met een hulpvraag en mensen die ‘namens’ de gemeente zorg en ondersteuning verlenen? 

Omwille van fatsoen

Ontmoetingen en mensbeelden

In de gemeente Utrecht observeerde Van der Zwaard voor haar onderzoek ontmoetingen tussen buurtteammedewerkers en inwoners. In die ontmoetingen wordt duidelijk wat nodig is om mensen in hun waarde te laten. Buurtteammedewerkers nemen veel ruimte om zich een beeld te vormen van de mensen die zij ontmoeten en ondersteunen. In de keuzes die ze vervolgens maken is het abstracte beleidsideaal van de zelfredzame burger verre van leidend.

Van der Zwaard: ‘Ruimte nemen om mensen in hun waarde te laten lukt soms dankzij, maar vaker ondanks de opvattingen over menswaardig bestaan die de medewerkers van politiek en beleid meekrijgen.’ Dat vraagt echter wel van professionals dat zij hun eigen koers durven varen en zich daarin ondersteund voelen. Goedbedoelde regels en richtlijnen kunnen daarbij helpen, maar als ze doorslaan ondermijnen ze juist het streven naar menswaardige zorg. 

Institutionele vernedering

In 'Omwille van fatsoen' schetst Van der Zwaard aan de hand van klassieke en eigentijdse denkers over de (Nederlandse) verzorgingsstaat dat sprake is van een permanent balanceren tussen handelen met en handelen zonder aanzien des persoons. En dat is een razend ingewikkelde opdracht voor iedereen die probeert om burgers met een hulpvraag te helpen.

Het wordt al helemaal lastig als politici en beleidsmakers daar grote beloften over doen (‘dit nooit meer’) of zich laten meeslepen door de drang om alles wat in de praktijk gebeurt meetbaar, tastbaar en grijpbaar te maken. Hoewel dat met goede bedoelingen gebeurt, leidt dit in de praktijk juist tot risico’s van kille bureaucratie en paternalistisch overheidsoptreden. Dat betekent: ‘institutionele vernedering’ in plaats van menswaardige zorg. 

Bescheidenheid bij politici, beleidsmakers en bestuurders

Een belangrijke conclusie van haar promotieonderzoek is daarom dat een flinke portie bescheidenheid bij politici, beleidsmakers en bestuurders een groot verschil kan maken. Van der Zwaard: ‘In Utrecht wordt hier al jaren actief aan gewerkt en met positief resultaat. Maar het blijft hard werken om de ruimte van professionals niet teveel in te kleuren, zelfs als alle neuzen dezelfde kant op staan, omdat de neiging tot categoriseren en controleren nu eenmaal eigen is aan de verzorgingsstaat.’ Dit proefschrift laat zien dat de ruimte die als gevolg van een meer bescheiden en minder sturende opstelling van beleid en politiek kan ontstaan, ten goede komt aan het respecteren van menselijke waardigheid in de praktijk. Laat dat nu net zijn waar de verzorgingsstaat van oudsher voor is bedoeld. 

Over het promotietraject

Willemijn van der Zwaard (1990) deed haar promotieonderzoek bij Tilburg University en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) naast haar werk als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Het boek ‘Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg’ is vanaf 25 augustus verkrijgbaar via uitgeverij Boom Bestuurskunde. Bij Dr Kelder en Co (Radio 1) sprak Willemijn van der Zwaard al over haar bevindingen over fatsoen en vernedering in de Nederlandse verzorgingsstaat.