Aanbieding advies 'Het geschenk van de eeuw'

Op woensdagmiddag 8 januari heeft voorzitter Jet Bussemaker het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ aangeboden aan Lenny Geluk-Poortvliet, Rohina Raghoebier en Henk Nies. Drie mensen die zich in, of aan de vooravond van, hun derde levensfase bevinden. Na de aanbieding reageerden zij vanuit hun persoonlijke ervaringen met deze levensfase op het advies, en gingen de aanwezigen onder leiding van raadslid Pieter Hilhorst met elkaar in gesprek.

Beeld: ©RVS

Age is just a number

Lenny Geluk-Poortvliet beschrijft hoe zij zelf, als het oudste zittende lid van de Tweede Kamer, nog écht meedraait in haar functie als parlementariër. Ze ziet in haar persoonlijke omgeving dat mensen wanneer hun pensioen zich aandient, zich vaak niet bewust zijn van hun wensen en behoeften voor de invulling van hun derde levensfase. Ze beseffen bovendien niet hoe zij op verschillende manieren al waardevolle bijdragen leveren aan de samenleving. Ze kon zich vinden in de uitspraak van voormalig raadslid Greet Prins “Age is just a number” die naadloos aansluit aan bij de boodschap van het advies: laat jezelf niet afschrijven op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt, maar zorg ervoor dat je er toe blijft doen! Bekijk het filmpje van leraar Cyril Boot die vertelt over zijn persoonlijke invulling van de derde levensfase.

Van betekenis blijven is essentieel

Ook Henk Nies, Directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans, benadrukt in zijn reactie het belang van het gevoel nog ‘iets te moeten’. Iets moeten als basis om op eigen wijze, in verbondenheid met anderen, ertoe blijven doen. Ook is het van belang in gesprek te blijven met andere, met name jongere generaties. Stap uit je eigen bubbel en verdiep je in hun wereld. Probeer om aantrekkelijk te blijven voor jongere generaties. Niet om wie je was of wordt, maar om wie je bent.

De derde levensfase kan ook een worsteling zijn, zo blijkt ook uit de reactie van Rohina Raghoebier. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om nog een volwaardige positie te behouden of vinden. De maatschappij ziet mensen in hun derde levensfase niet altijd als een volwaardige kracht, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

De derde levensfase doet ertoe

De reacties van de aanwezigen ondersteunden het advies. Mensen in de derde levensfase doen ertoe en willen mee blijven denken en doen. Ze moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen en in beweging komen. Sommige aanwezigen reageerden op de inhoudelijke presentatie door Jet Bussemaker. Eén van de aanwezigen vertelde dat enkele bedrijven er al rekening mee houden dat een deel van hun personeel in de toekomst uit gepensioneerden zal bestaan. Een ander waarschuwde dat recente cijfers laten zien dat er maar een kleine groep ouderen lijkt te bestaan die op termijn in een vorm van gemeenschap wil wonen, maar dat dit mogelijk te maken heeft met onbekendheid met gemeenschappelijk wonen onder (jonge) ouderen. Ook kwam aan de orde dat goede regelingen in de huidige praktijk soms plaats maken voor het grote geld. Eén van de aanwezigen vertelde dat ze zelfstandig woont in een flat waar ondersteuning aanvankelijk deel uitmaakte van de service. Inmiddels is de flat in handen van een projectontwikkelaar en is die service verdwenen, zonder dat de servicekosten verlaagd zijn.

Na afloop van de aanbieding wisselden aanwezigen onder het genot van een drankje ervaringen en ideeën uit over hun eigen derde levensfase en het advies.