Jaarlijkse conferentie 10 oktober 2019

Bent u bestuurder of beleidsmaker in zorg of sociaal domein, bent u professional, patiënt of cliënt, en denkt u graag met ons mee over nieuwe uitdagingen op het snijvlak van gezondheid, zorg en samenleving? Meld u dan aan voor de jaarlijkse conferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op donderdag 10 oktober 2019 in The Student Hotel in Den Haag.

Op dit moment werkt de RVS aan een nieuwe werkagenda voor de komende jaren. Dat doen wij niet alleen. Wij laten ons graag inspireren door bestuurders, vertegenwoordigers en beleidsmakers, maar vooral ook met de mensen om wie het uiteindelijk draait: de zorg- en hulpverleners op de werkvloer en de mensen die zorg of hulp nodig hebben. Ook tijdens onze jaarlijkse conferentie van 10 oktober 2019 halen wij graag ideeën op voor onze werkagenda. Dat willen we doen door het verdiepen van een aantal onderwerpen die in de vele gesprekken en een brede raadpleging onder bovenstaande groepen als relevant naar voren komen, zoals een antwoord bieden op de ongelijkheid in de samenleving, werken aan het werkplezier van zorgverleners, verkennen van de grenzen van het huidige zorgstelsel, en zorg dragen voor een gezonde en sociale leefomgeving.

Wilt u meedenken? Meld u dan hier aan en kom ook naar Den Haag op 10 oktober van 13.30 – 17.30 uur.

Datum:  10 oktober
Locatie:  The Student Hotel, Den Haag
Ontvangst: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Einde:  17.00 uur met aansluitend borrel en gelegenheid tot napraten

We zien uit naar uw komst en inbreng op 10 oktober!