Kwaliteit vraagt om anders verantwoorden - column Jan Kremer in de Volkskrant

Lees hier de column van raadslid Jan Kremer in de Volkskrant bijlage over complexe zorg van 28 augustus 2019 naar aanleiding van het recente advies Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg..

Jan Kremer