Doelbepaling zorgt voor passende besluiten

Medische besluitvorming met oudere patiënten met meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit) kan complex zijn. Shared decision-making (SDM) oftewel ‘samen beslissen’ is nu nog niet goed ontwikkeld voor deze complexe gevallen.

Om multimorbiditeit, waarden en voorkeuren van patiënten beter te integreren in ‘samen beslissen’, is een drie-doelen model ontwikkeld, wat bestaat uit ziektespecifieke of symptoomspecifieke doelen, functionele doelen en een nieuw type doelen, namelijk: fundamentele doelen. Dit staat beschreven in het proefschrift Collaborative goal setting. Towards a goal-oriented approach of shared decision-making in complex elderly care van Neeltje Vermunt, die op woensdag 12 september gepromoveerd is aan het Radboud UMC, en tevens werkzaam als Senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

‘Fundamentele doelen’ zijn doelen die levensprioriteiten, zoals waarden en belangrijkste persoonlijke relaties, specificeren en concretiseren, en persoonlijke keuzen expliciet maken. Het relatief simpele drie-doelen model kan worden gebruikt als leidraad voor doelbepaling in de praktijk.

Verder gaat het proefschrift in op interventies om doelen te bepalen en belemmerende en faciliterende factoren voor doelbepaling. Ook geeft het een breder maatschappelijk kader aan ’samen beslissen’ gebaseerd op door de patiënt bepaalde doelen en worden relevante factoren op micro-meso-en macroniveau in deze ontwikkeling van de zorg besproken.

Omslag proefschrift Collaborative goal setting. Towards a goal-oriented approach of shared decision-making in complex elderly care