16 mei Ben Sajet-lezing ‘De laatste 100 maanden’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Hermitage Amsterdam, Amstel 51

Op dinsdag 16 mei houdt RVS-lid Pieter Hilhorst de eerste Ben Sajet-lezing: 'De laatste 100 maanden'. De Ben Sajet-lezing is een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum en de RVS. 

Ben Sajet-lezing

Natuurlijk, de meeste mensen weten niet precies wanneer de laatste honderd maanden van hun leven beginnen. Maar toch is het zinnig om de vraag te stellen: hoe wil jij de laatste 100 maanden leven? Hoe wil je dat je naasten hun laatste periode beleven? Het zijn vragen die de essentie raken van wat het Ben Sajet Centrum bezielt. Het gaat niet alleen om personeelstekorten of zorgkosten, maar om de kwaliteit van leven. De vraag over de laatste levensfase laat zich ook niet vanuit één domein beantwoorden. De laatste 100 maanden gaan natuurlijk over de zorg die je wellicht nodig hebt, maar misschien wel meer over waar je woont, over wat je doet, over met wie je leeft, met wie je omgaat.

Dat zijn geen vragen waar professionals in de (gehandicapten) zorg of in het sociaal domein alleen de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Betekenisvolle laatste 100 maanden komen alleen tot stand in een gezonde samenleving, met volop ruimte voor oudere mensen al dan niet met een beperking of hun naasten om hier zelf vorm aan te geven. Dat vraagt wat van henzelf, maar meer nog van alle instanties die op hun levens betrokken zijn. Het vraagt om samenwerking dwars door domeinen en verkokering heen. Het dwingt tot nadenken over de omgang met de laatste 100 maanden. Deze conferentie wil daarvoor de nodige inspiratie leveren. Ter ere van de eerste Ben Sajet-lezing zal ook een biografisch portret van Ben Sajet verschijnen.

Programma

De Ben Sajet-Lezing van Pieter Hilhorst zal worden opgevolgd door bijdragen van onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en opleiders. Zij zullen nieuwe inzichten delen over verbetering van de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Onder andere Anne-Mei The (VU), Monique Kremer (UvA), Henk Nies (VU), Xavier Moonen (UvA), Rick Kwekkeboom (HvA) en Robbert Gobbens (Inholland) komen aan het woord. De lezing wordt ondersteund door muzikale en culturele intermezzo’s.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.