22 november KAMG congres 2019 - Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
NBC Congrescentrum Nieuwegein, Blokhoeve 1 in Nieuwegein

Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en gezondheid. Het kan gaan om kinderen, ouderen, migranten, vluchtelingen, dak- en thuislozen, seksuele minderheden, mensen die in armoede leven, gedetineerden. En mensen die getroffen zijn door wachtlijsten in de zorg, milieuvervuiling, slechte woningen, slechte toegang tot de zorg, huiselijk geweld, de lijst lijkt eindeloos. Artsen Maatschappij en Gezondheid zetten zich in voor kwetsbare personen en groepen. Zij zorgen niet voor één, maar voor iedereen.

Dit jaar vindt het KAMG Congres plaats op 22 november 2019 in Nieuwegein en heeft als thema 'Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen'. Met o.a. bijdragen van: Jet Bussemaker, hoogleraar aan het LUMC en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zij is tevens bekend als oud-minister van Onderwijs en oud-staatssecretaris van VWS en Angelique Berg, directeur-generaal volksgezondheid op het Ministerie van VWS en Omar Hammad, hij vluchtte 10 jaar geleden uit Irak en is nu bijna afgestudeerd arts en Igor van Laere, arts Maatschappij en Gezondheid, arts verslavingszorg èn oprichter van de Nederlandse Straatdokters Groep en natuurlijk een middagdeel met workshops.

Het KAMG Congres wordt mede mogelijk gemaakt door ZONMW, SBOH en KNMT. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Programma

8.30 – Ontvangst

9.10 – 12.00 uur – OCHTENDPROGRAMMA

 • 9.10 uur – opening
  Dagvoorzitter Lea Bouwmeester
 • 9.20 uur – Zorg als sociale kwestie. De arts M&G in de frontlinie
  prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, aan het LUMC, en voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
 • 09.50 uur – De kwetsbare verzekerde
  Welke kwetsbare groepen ziet de verzekeringsarts? Welke rol vervult de verzekeringsarts? Hoe past dat binnen de sociale geneeskunde? Wat kunnen we daar als sociale geneeskunde van leren? Louis Dukker, aios verzekeringsgeneeskunde en vicevoorzitter van Losgio.
 • 10.00 uur – pauze
 • 10.30 uur – Visie op kwetsbare groepen vanuit de overheid
  drs. Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 11.00 uur – Gevlucht uit Irak
  Omar Hammad, semi-arts
 • 11.30 uur – Straat Dokters
  dr. Igor van Laere, sociaal-geneeskundige bij de GGD en voorvechter van sociaal-medische armenzorg. Oprichter Nederlandse straatdoktersgroep

12.00 uur – Lunch

13.00 – 17.00 uur MIDDAGPROGRAMMA

 • 13.00 – 14.15 uur: Workshop ronde 1
 • wisselen
 • 14.20 – 15.35 uur: Workshop ronde 2
 • 15.35 uur: pauze
 • 16.00 uur: column KAMG
  Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG
 • 16.10 uur – Prijsuitreiking: Marie-Louise Essink Bot prijs
  Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG
 • 16.25 uur – De toekomst van de arts M&G
  Lilian van der Ven, voorzitter Losgio

16.35 uur – Afsluiting en borrel