10 oktober Zorgen aan de poort. Alternatieven voor toegang tot zorg en ondersteuning

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
COMM – Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den Haag

Zorg of ondersteuning krijg je in Nederland niet zomaar. Je hebt een verwijzing of indicatiestelling nodig, je moet een eigen risico of eigen bijdrage betalen, je moet ingewikkelde aanvragen invullen en zo verder. Om nog maar te zwijgen over mentale drempels die een rol kunnen spelen, zoals wanneer je je schaamt voor je probleem of wanneer je gewoon niet weet waar te beginnen met zoeken naar de juiste hulp.

Al deze organisatorische, financiële, administratieve en mentale drempels maken dat veel mensen de zorg en ondersteuning als complex en ontoegankelijk ervaren. Anders gezegd: mensen met een hulpvraag verdwalen nog te vaak. En ook mantelzorgers, vrijwilligers en professionals geven aan dat de complexiteit “aan de poort” wel een tandje minder mag.

Dit beeld ontstond in de grote raadpleging die de RVS vorig jaar deed. Eerst publiceerden we De Zorgagenda voor een gezonde samenleving: een agenda met zes vraagstukken voor de komende jaren. We vroegen cliënten, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten daarna om mee te denken over hoe nu verder. We ontvingen ruim 17.000 reacties vol ideeën over hoe het anders kan. Veel van die ideeën gingen over het verbeteren van de toegang. Daarom zijn we over dit onderwerp een adviestraject gestart. In dit adviestraject proberen we alternatieve vormen van toegang te ontwikkelen – en die presenteren we in conceptvorm tijdens de conferentie op 10 oktober.

Aanmelden niet meer mogelijk

Helaas is het niet meer mogelijk om uzelf aan te melden voor de Jaarconferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Mocht u graag op een andere manier uw inbreng willen leveren, neemt u dan contact op met Sabrina ‘t Zand via evenementen@raadrvs.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Programma

13.30 Ontvangst
14.00              Aanvang plenair programma.  Woord van welkom door Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
14.15       Liesbeth Noordegraaf-Eelens, raadslid RVS, presenteert het conceptadvies. Met eerste reacties van Illya Soffer (directeur IederIn), Han de Jager (wethouder gemeente Alphen a/d Rijn), Greet Prins (raadslid RVS) en Marc Lenselink (lid VeRS).
14.40 Reflectie van Jet Bussemaker, hoogleraar LUMC, leeropdracht ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg'
15.05 Aanvang werksessies
We bieden deze middag twee werksessies aan. De eerste werksessie is gericht op het organiseren van toegang. Deze sessie agendeert hoe daarin alternatieve afwegingen gemaakt kunnen worden, geïnspireerd op praktijkvoorbeelden. In de andere werksessie staat de bredere context van vragen rondom ‘toegang’ centraal: maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe toegang tot zorg en ondersteuning vormgegeven worden.
In beide werksessies staan interactie, wederzijdse inspiratie en discussie centraal. De sessies worden professioneel begeleid.
16.45 Slotreflectie door Pieter Hilhorst (raadslid RVS) en afsluiting door Pauline Meurs.
17.00 Aanvang borrel
18.00 Einde

We verwachten van de deelnemers inhoudelijke inbreng vanuit hun eigen ervaringen met het vraagstuk van toegang, maar ook de bereidheid om casusoverstijgend met ons mee te denken over de vraag, hoe toegang tot zorg en ondersteuning anders te organiseren is. Bij vragen over uw deelname kunt u contact opnemen met Sabrina ’t Zand, evenementen@raadrvs.nl / 06-11302372.