Beeld: ©Hollandse Hoogte 42-24361998

Uitgebreide editie: De Zorgagenda voor een gezonde samenleving

De RVS ging in gesprek over De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten deelden hun dagelijkse ervaringen met de RVS. Ze beschreven hun ideeën over wat er goed gaat en wat er nog beter kan in de zorg en hulp in Nederland. U kunt hier de uitgebreide versie van De Zorgagenda voor een gezonde samenleving downloaden inclusief het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp.

Cover van de zorgangenda

Bij het essay Gezien en gehoord verschijnt ook een achtergrondstudie Talrijke ideeën over een gezonde samenleving. In deze achtergrondstudie is de analyse te lezen van alle ervaringen die met ons gedeeld zijn.

Drie principes: eenvoud, grenzenwerk, leren

In het essay Gezien en gehoord presenteert de RVS drie principes om de komende jaren nieuwe beleidsplannen, maatregelen en initiatieven aan te toetsen. De drie principes zijn eenvoud, grenzenwerk en leren. Deze principes zijn gebaseerd op dagelijkse ervaringen van maar liefst 17.000 cliënten, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg en hulpverleners, bestuurders en gemeenten.

Hoe werkt het?

Neem het principe ‘eenvoud’. Deelnemers aan de raadpleging geven aan dat ze vaak verdwalen in de complexiteit van zorg en hulp. Cliënten en patiënten hebben nog te vaak moeite om de zorg te vinden die ze nodig hebben. Zorg- en hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers verdwalen in de overdaad aan regels en formulieren. De RVS vindt daarom dat de betrokkenen bij een nieuw plan of een nieuwe maatregel zich moeten afvragen: voor wie maak ik het nu eenvoudig? En begrijpen burgers het?

Wat levert het op?

Het werken met de drie principes maakt het mogelijk dat politici, beleidsmakers, bestuurders en professionals elkaar kunnen scherpen én kunnen aanspreken op hun afwegingen. De principes bieden een check: zijn we met de goede dingen bezig? Is er draagvlak te verwachten voor dit plan of deze aanpak? Gezien en gehoord is dan niet langer alleen de titel van het essay, maar een manier van werken die zorgt voor een actieve verbinding tussen de ‘tekentafel’ en de ervaringen van mensen.

Projectgroep

  • Dr. ir. D.A.J. (Daan) Dohmen, raadslid
  • Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs, voorzitter
  • W. (Willemijn) van der Zwaard, MA, senior adviseur en contactpersoon
  • Dr. I. (Ingrid) Doorten, senior adviseur
  • A. (Ayeh) Zarrinkhameh, MSc. senior adviseur

In de media

Lees in één overzicht waar er in de media artikelen zijn gepubliceerd over de Zorgagenda voor een gezonde samenleving.